Общи условия
Уважаеми потребители на oilaripi.com,
Моля запознайте се с правилата за използване на сайта, които включват общи условия, информация за авторските права и ограничението на отговорността и условия за заличаване на потребител. Независимо дали сте регистриран потребител или гост на сайта, с присъствието си на неговите страници, Вие автоматично се съгласявате с настоящите условия:
 
1. Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали (графики, дизайн, формат, снимки, текст) са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на oilaripi.com и неговите представители. 
 
2. Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на oilaripi.com. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.
 
3. С предоставянето на съдържание на oilaripi.com, подателят гарантира и запазва собственост върху авторските и интелектуалните си права, като същевременно дава на oilaripi.com безвъзвратни, международни, постоянни и с възможност за отдаване права за употреба, копиране, модифициране, изтриване, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни, продаване, дистрибуция и обединение на материали в каквато и да е форма и на какъвто и да е носител (печатен, електронен и т.н.), без да е необходимо да компенсира подателя за това. 
 
4. С изпращането на материали потребителите гарантират, че те са изцяло оригинални и че никой друг няма каквито и да е права върху тях, също и че собствениците на oilaripi.com имат пълната свобода да използват материалите в случай на желание и по начин по който желаят, без да е необходимо разрешението или лицензните права на трети лица. В допълнение на това подателят на информация гарантира доброволния си отказ да бъде познаван като автор на тези материали. 
 
5. Никой от предоставените материали не може да задължава за конфиденциалност oilaripi.com. oilaripi.com си запазва правото да променя, намалява или изтрива част от съдържанието на материал по свое собствено усмотрение, ако прецени, че нарушава принципите за писане и публикуване на материали или на това споразумение. 
 
6. Всеки потребител носи лична отговорност за публикуваната от него информация на страниците на oilaripi.com. Забранява се публикуването на:
- информация, обект на чуждо авторско право, включително изображения и всички файлови формати.
- обидно, вулгарно, дискриминационно, порнографско и друго съдържание, което накърнява правата на човека.
- съдържание, което е в разрез с действащото законодателство на Република България, Европейското и международно законодателство, както и с Интернет етиката.
- политическа пропаганда.
- съдържание, което подтиква към нетолерантност и жестокост.
- рекламно съдържание.
 
7. Използването на информация от сайта, без изричното писмено съгласие на собствениците на oilaripi.com, за захранване на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и репродуциране, записване или препредаване на трети лица в пълна, частична или преработена форма е забранено и съставлява административно нарушение по чл.97 от ЗАПСП, както и престъпление по смисъла на чл.172а и сл. от Наказателния кодекс.
 
Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП.
 
8. При публикуване на информация, която е в разрез с т. 6 и т. 7 от настоящия правилник собствениците на oilaripi.com ще окажат пълно съдействие на институциите на Република България с цел изобличаване на нарушителите.
 
9. Наше желание и мисия е да оказваме нужното уважение към чуждите авторски права и интелектуална собственост и да предприемем съответните мерки в случай на констатирани нарушения. Ако вярвате, че съдържание поместено на страниците на oilaripi.com нарушава вашите авторски права, моля свържете се с нас. За да бъде разгледано вашето искане, обръщението към oilaripi.com трябва да съдържа следната информация:
- Посочете авторските права, които мислите, че са нарушени.
- Посочете материала, които мислите, че нарушава вашите авторски права.
- Дайте контактна информация – телефон, адрес, e-mail.
- Декларация, че посочената по-горе информация е вярна и че сте упълномощени да действате от името и за сметка на собственика на авторските права.
- Вашия подпис или подпис и печат на организацията, която представлявате.
 
10. Собствениците на oilaripi.com имат пълна готовност за оказване на съдействие за научни разработки, изготвяне на дипломни работи и тези в сферата на историята, географията, планинското водене и спасяване, пещерното дело, велосипедизмът, екстремни спортове практикувани във вода и въздух и др. Ако разработвате подобен труд и имате нужда от нашето съдействие, свържете се с нас.
 
11. Собствениците на oilaripi.com не носят никаква отговорност при публикуване на неточна информация или при възникване на злополука в следствие на използването на информацията от сайта. Използването на информацията от сайта не може да замени опита и професионалните умения за практикуване на спортове на открито.
 
12. Дерегистрация на потребител се извършва само с писмено заявление в свободен текст. След като регистрацията на потребител в сайта е прекратена, той не може да претендира за права върху предоставени материали и обезщетения свързани с тях
 
13. Собствениците на oilaripi.com запазват правото си да променят правилата за ползване на сайта без предупреждение.
 
За връзка с нас, запитвания и сигнали за нарушения:
 
support@oilaripi.com