Произволен обект
Последни обекти
Азбучен показалец
 
 
Подреди по:
Резултати на страница:
 2
 
Не се знае кога точно е основан, вероятно в периода X-XIIв. След падането на България под Османско владичество манастирът е разрушен. Възобновяван е на два пъти през XXв. – през 1938г. и 1996г. Църквата е построена през 1996г. върху стари основи. Възкръснал за нов живот след дълги години забра ...
 
Според османски документи Вакъвският манастир (на името на село Вакъв, днешно Устрем) води началото си от Втората Българска държава. Днес манастирът „Св.Троица” е обявен за паметник на културата заедно с Караколювата дупка. Всяка година на християнския празник Петдесятница в околностите на ман ...
Река Ахелой се намира в Югоизточна България, течението й преминава през Област Бургас — общини Айтос, Бургас и Поморие. Влива се в Черно море. Реката е със среден годишен отток от 0,7 m3/s при град Ахелой, като максимумът е през февруари и март, а минимумът — август и септември ...
Батова река (или Батовска река) е река, която тече в Североизточна България. Реката преминава през Област Варна — община Аксаково и Област Добрич — общините Добрич и Балчик. Влива се в Черно море. Устието е част от резерват "Балтата". Реката има зимно-пролетно пълноводие, което запо ...
Велека е река, която протича на територията на Република Турция и Република България. В България преминава през общините Малко Търново и Царево. Влива се в Черно море, близо до село Синеморец. Река Велека е типична средиземноморска река с максимален отток през февруари и минимален през август ...
Двойница е река, която тече в Източна България. Преминава през Област Бургас — общини Поморие и Несебър и Област Варна — общини Долни чифлик и Бяла. Влива се в Черно море. По долното течение на реката и при устието й са наблюдавани над 50 вида защитени птици ...
Дяволска река се разполага в Югоизточна България на територията на община Приморско, област Бургас. Влива се в Дяволския залив на Черно море. Това е река с ясно изразен зимен максимум — януари и февруари и летен минимум — август, като често пресъхва в средното течение ...
Камчия е река, разположена в Североизточна България, на територията на — общините Дългопол, Долни чифлик и Аврен, област Варна. Влива се в Черно море. Обхваща основната част от най-обширните по площ пясъчни дюни по българското черноморско крайбрежие. Река Камчия е с дъждовно-снежно подхранван ...
Река Караагач (Китенска река) се намира в Югоизточна България на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско - област Бургас. Влива се в залива Караагач, в Черно море. Реката е с ясно изразен зимен максимум — януари и февруари и летен минимум — август, като често пресъхва в средн ...
 
Резовска река определя държавната граница между републиките България и Турция. Тя протича през територията на общините Малко Търново и Царево, област Бургас и се влива в Черно море. На устието на реката се намира най-южния плаж на Българска територия ...
Фъндъклийска река се намира в източна България на територията на община Долни чифлик, област Варна. Влива се в Черно море. Фъндъклийска река е с малък отток и през летните месеци често пресъхва ...
Хаджийска река се намира в югоизточна България на територията на общините Руен, Поморие и Несебър, област Бургас. Влива се в Несебърския залив на Черно море. Реката е със среден годишен отток от 0,64 m3/s при село Гълъбец, като максимумът е през февруари и март, а минимумът — август и септемвр ...
Шабленска река се намира в Североизточна България на територията на общините Каварна и Шабла, област Бургас. Влива се в Дуранкулашкото езеро. Реката има епизодичен отток, като през сухите лятно-есенни месеци напълно пресъхва ...
Барата е река, която разполага коритото си в Северна България на територията на Дунавската равнина в община Свищов, област Велико Търново ...
Видбол е река в Северозападна България, на територията на общините Макреш, Грамада и Видин, облас Видин. Десен приток е на река Дунав. Река Видбол се подхранва от дъждовете и подпочвените води и през лятото някои от участъците ѝ пресъхват. Има възможност за паркиране в близост до устието ...
Вит е река в Северна България, на територията на общините Тетевен и Лубовит, област Ловеч и общините Долни Дъбник, Плевен, Долна Митрополия и Гулянци, област Плевен. Десен приток на река Дунав. Реката има ясно изразен максимум през месеците април-юни, дължащ се на снеготопенето в Стара планина ...
Во̀йнишка река се намира в Северозападна България на територията на общините Макреш, Кула и Видин, област Видин. Десен приток е на река Дунав. Средният многогодишен отток при село Търняне е 0,98 m3/s, като максимумът е през април-юни, а минимумът — август-октомври ...
Искър е единствената река, която извира от Южна България и се влива в Дунав. Преминава през Областите София, Софийска, Враца, Ловеч и Плевен. В най-горния си басейн (района на Рила) реката има преоладаващо снежно подхранване, а в останалите части — дъждовно подхранване. В района на Стара плани ...
Канагьол (или Казалък) е река в Североизточна България, течението на която преминава през Област Шумен, общините Венец и Каолиново; през Област Силистра — общини Дулово, Алфатар и Силистра и Румъния. Канагьол е с основно дъждовно-снежно подхранване, но е с непостоянен речен отток, като максиму ...
 2