Произволен обект
Последни обекти
Азбучен показалец
 
 
Подреди по:
Резултати на страница:
1  
Лом е река в Северозападна България, течението й преминава през област Видин и общините Чупрене, Димово и Ружинци и област Монтана — общини Брусарци и Лом. Влива се в река Дунав. Максимумът е през пролетта (март-май), което се дължи на топенето на снежната покривка и пролетните дъждове, а мини ...
Огоста е река, която тече в Северозападна България, като част от течението и преминава през Област Монтана и Област Враца. Влива се в река Дунав. Максимумът на средногодишния отток е през пролетта (април-май), което се дължи на топенето на снежната покривка и пролетните дъждове, а минимумът е ...
Осъм е река в Северна България на територията на общините Троян, Ловеч и Летница, област Ловеч, както и общините Левски и Никопол, област Плевен. Влива се в река Дунав. Подхранването на Осъм е смесено — дъждовно, снежно и от карстови подземни води. В Стара планина и Предбалкана подхранването е ...
Русенски Лом е река в Северна България на територията на общините Иваново и Русе, област Русе. Влива се в река Дунав. Подхранването е дъждовно-снежно, като през лятото е маловодна, а през пролетта пълноводна. Реката преминава през ПП "Русенски Лом" ...
Сенковец (или Сазлъка, Сенкувча) е река в Североизточна България, на територията на областите Шумен (община Хитрино), Разград (общини Самуил и Исперих) и Силистра (общини Главиница и Ситово). Влива се в река Дунав ...
Скомля е река в Северозападна България, на територията на община Димово, област Видин. Влива се в река Дунав. Реката е маловодна, със снежно-дъждовно подхранване ...
Суха река е река, която преминава през територията на Република България и Република Румъния. Течението и се разполага в границите на областите Варна (общини Суворово и Аксаково), Добрич (общини Добрич и Крушари) и Силистра (общини Кайнарджа и Румъния). Влива се като суходолие в езеро Олтина в ...
Тимок е гранична река, между републиките България и Сърбия. Основното течение на реката преминава през Пиротски окръг, Нишавски окръг, Зайчарски окръг и Борски окръг в Сърбия. В долното си течение в продължение на 15,5 километра е погранична река. Влива се в река Дунав. Средният дебит на рекат ...
Тополовец (Тополовица) е река в Северозападна България на територията на общините Кула и Видин, област Видин. Влива се в река Дунав. През летните месеци реката пресъхва. Характерен е раннопролетен максимум, дължащ се на ранното топене на снежната покривка ...
Топчийска река (Тетовска река) се намира в Североизточна България, на територията на областите Разград (общините Разград и Кубрат) и Русе (общините Ветово, Русе и Сливо поле). Десен приток на река Дунав, като достига до нея като суходолие на 458-ми километър. Реката има малък отток и променли ...
Цибрица е река в Северозападна България, на територията на общините Монтана, Якимово и Вълчедръм, област Монтана. Десен приток на река Дунав. Средният многогодишен отток в устието на реката е 2,00 m3/s, с ярко изразен максимум през пролетта — април-юни ...
 
Янтра е река в Северна България на територията на областите Габрово (общините Габрово и Дряново), Велико Търново (общините Велико Търново, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш) и Русе (общините Бяла и Ценово). Десен приток на река Дунав. Янтра е река със значителни сезонни колебания. В Стара плани ...
 
Водопадът е разположен в северните склонове на Западните Родопи, в непосредствена близост до с. Устина. Изходна точка за водопада е горният край на селото. Маршрутът започва от площадче с чешма, които се падат в дясно на преминаващата през селото река. В началото се върви по асфалтов път край ...
1