Произволен обект
Последни обекти

Шабленско езеро

Шабленското езеро е езеро в Североизточна България, намира се на около 5 км от град Шабла. Езерото представлява лагуна с площ от 0,8 кв. км Най-голямата дълбочина на територията на езерото е приблизително 4 м. Солеността е 0,4%. Шабленското езеро е част от Защитената местност - Шабленско езеро. В околностите на Шабленското езеро гнездят световнозастрашени видове като Ливадния дърдавец (Crex crex) и Белооката потапница (Aythya nyroca). Езерото е дом на 7 вида риби, включени в Червената книга на България. Сред растителноста на езерния басейн могат да се видят около 10 вида редки и застрашени представители на растителната флора.
Шабленското езеро е под закрилата на Рамсарската конвенция.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.5737337
Дължина: 28.5668403
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Паркинг:да
Асфалтов път:да
Сайт:http://shabla.be/tag/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE/
Влажни зони:да
Орнитологично важно място:да
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)