Произволен обект
Последни обекти

Мандренско езеро

Мандренското езеро е най-южното от всички езера в околността. То е сладководно езеро. Дължината на езерото достига 8 км., а ширина - 1,3 км. Крайбрежието на Мандра обхваща най-северните склонове на Странджа. На територията на езерото има няколко части, които са със специално значение за флората и фауната на България. Под закрила са устието на река Изворска (151 ха) и защитената местност “Узунгерен” (210 ха).
Най-интересни са птиците на езерото и крайбрежието,където досега са установени над 260 вида със световно и европейско значение. В района на езерото са запазени популациите на Видрата (Lutra lutra) и Белката (Martes fiona). В езерото са установени и 5 вида риби от Червената книга на България.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 42.4019902
Дължина: 27.4401784
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Паркинг:да
Асфалтов път:да
Влажни зони:да
Орнитологично важно място:да
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Обект за риболов:да
Разрешено за кучета:да
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)