Произволен обект
Последни обекти

Дуранкулашко езеро

Дуранкулашкото езеро е разположено на около 5-6 км от Румъния и на около 15 км от град Шабла. Езерото е защитена местност с площ 446,54 ха. Освен, че е дом на много растителни и животински видове, езерото, също така пази и жива историята на населяващите го народи. Дуранкулашкото езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни. Находището на триръбестия камъш (Scirpus triqueter) е най-представителното за България. Езерото е и единственото в България доказано находище на Див шаран (Cyprinus carpio). Местообитанието е с международно значение за опазването на малкия воден бик, както и от особена важност в национален мащаб за гнезденето на Белооката потапница (Aythya nyroca), Nемия лебед (Cygnus olor), Тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), Индийското шаварче (Acrocephalus agricola). Защитена местност под закрилата на Рамсарската конвенция.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.6791333
Дължина: 28.53975
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Паркинг:да
Влажни зони:да
Орнитологично важно място:да
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)