Произволен обект
Последни обекти

Устие на река Батова

Батова река (или Батовска река) е река, която тече в Североизточна България. Реката преминава през Област Варна — община Аксаково и Област Добрич — общините Добрич и Балчик. Влива се в Черно море. Устието е част от резерват "Балтата". Реката има зимно-пролетно пълноводие, което започва още през ноември, достига максимума си през февруари и завършва през май. Останалите 5 месеца са маловодни с най-ниска стойност през юли и август. Река Батова е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). Устието на реката е определено като място с тесен фронт на миграция от световно значение.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.346107
Дължина: 28.072302
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Паркинг:да
Надморска Височина:0
Влажни зони:да
Орнитологично важно място:да
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Обект за риболов:да
Подходящо за нудисти:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от извор-чешма "Паласчешме" на 309 м н.в., във Франгенското плато.
Дължина на реката в километри:38,7
Площ на водосборния басейн (кв. км):338,8
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)