Произволен обект
Последни обекти

Устие на река Велека

Велека е река, която протича на територията на Република Турция и Република България. В България преминава през общините Малко Търново и Царево. Влива се в Черно море, близо до село Синеморец. Река Велека е типична средиземноморска река с максимален отток през февруари и минимален през август и септември. Оттук преминава международния прелетен път на птиците "Виа Понтика". Интересна група са и морските бозайници – районът е едно от последните места, където в миналото е наблюдаван изчезналият от нашето крайбрежие Тюлен монах (Monachus monachus)(световно застрашен вид). Тук се срещат и трите вида делфини, описани за Черно море – муткур (Phocoena phocoena)(морска свиня), Обикновен делфин (Delphinus capensis) и Афала (Tursiops truncatus).
По поречието на Велека се намират резерватите "Велека" (в средното течение) и "Устието на Велека".
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 42.0695572
Дължина: 27.9684877
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Паркинг:да
Надморска Височина:0
Влажни зони:да
Орнитологично важно място:да
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Обект за риболов:да
Обект за плуване:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от карстови извори в планината Странджа, на около 5 км югоизточно от българското село Белеврен.
Дължина на реката в километри:147
Площ на водосборния басейн (кв. км):995
Плавателна река:да
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)