Произволен обект
Последни обекти

Устие на Войнишка река

Во̀йнишка река се намира в Северозападна България на територията на общините Макреш, Кула и Видин, област Видин. Десен приток е на река Дунав. Средният многогодишен отток при село Търняне е 0,98 m3/s, като максимумът е през април-юни, а минимумът — август-октомври.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.9139281
Дължина: 22.842561
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Надморска Височина:32
Обект за риболов:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от сливането на двете съставящи я реки - Чичилска река и Короманица (Калчовец), на около 2 км югозападно от село Войница.
Дължина на реката в километри:55
Площ на водосборния басейн (кв. км):276
Язовири по поречието:Язовир "Полетковци"
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)