Произволен обект
Последни обекти

Устие на река Искър

Искър е единствената река, която извира от Южна България и се влива в Дунав. Преминава през Областите София, Софийска, Враца, Ловеч и Плевен. В най-горния си басейн (района на Рила) реката има преоладаващо снежно подхранване, а в останалите части — дъждовно подхранване. В района на Стара планина и Предбалкана подхранването нараства с карстови подземни води. По този начин сезонният режим претърпява големи изменения в различните участъци от долината на реката. Пълноводието в Рила е от май до юли, а в Дунавската равнина — от март до юни. По цялото течение през месеците от август до октомври се наблюдава маловодие. Голямо влияние върху вътрешногодишния ход на речния отток оказват трите язовира по течението на реката, чрез които той се контролира. При майско-юнския валежен максимум водите се задържат в язовир „Искър“, което оказва влияние върху разпределението на речния отток.
Искър е най-дългата изцяло българска река.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.731197
Дължина: 24.442213
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Надморска Височина:25
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Обект за риболов:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от сливането на реките Черни Искър и Бели Искър, на около 500 м. северно от село Бели Искър.
Дължина на реката в километри:368
Площ на водосборния басейн (кв. км):8646
Язовири по поречието:"Бели Искър", "Искър" (най-голям в България), "Пасарел" и "Панчарево", малка руслова ВЕЦ от Проект „Среден Искър“
Плавателна река:да
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)