Произволен обект
Последни обекти

Устие на река Суха река

Суха река е река, която преминава през територията на Република България и Република Румъния. Течението и се разполага в границите на областите Варна (общини Суворово и Аксаково), Добрич (общини Добрич и Крушари) и Силистра (общини Кайнарджа и Румъния). Влива се като суходолие в езеро Олтина в Румъния. Суха река е с основно дъждовно-снежно подхранване, но е с непостоянен речен отток, като максимумът е през пролетта март-юни, а минимумът — юли-октомври. Средногодишен отток при село Ново Ботево 0,69 m3/s. През зимата, в продължение на 10-20 дни реката замръзва.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 44.134297
Дължина: 27.622105
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Паркинг:да
Асфалтов път:да
Надморска Височина:7
Обект за риболов:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от извор-чешма (на 333 м н.в.) в западната част на Франгенското плато, на 1 km южно от с. Изгрев, Област Варна.
Дължина на реката в километри:1256
Площ на водосборния басейн (кв. км):2404
Язовири по поречието:Язовирите "Ботево", "Ведрина", "Одринци", "Златия", "Оногур" и "Брестница".
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)