Произволен обект
Последни обекти

Устие на река Цибрица

Цибрица е река в Северозападна България, на територията на общините Монтана, Якимово и Вълчедръм, област Монтана. Десен приток на река Дунав. Средният многогодишен отток в устието на реката е 2,00 m3/s, с ярко изразен максимум през пролетта — април-юни.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.8140764
Дължина: 23.5270768
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Надморска Височина:27
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Обект за риболов:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от Костин връх (871 м), в Широка планина.
Дължина на реката в километри:88
Площ на водосборния басейн (кв. км):934
Язовири по поречието:Има изградени няколко десетки микроязовира ("Клисурица", "Слатина", "Козоровец", "Сврача бара", "Гръгоровото", "Яза", "Вълков връх", "Ковачица", "Липница" и др.
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)