Произволен обект
Последни обекти

Устие на река Янтра

Янтра е река в Северна България на територията на областите Габрово (общините Габрово и Дряново), Велико Търново (общините Велико Търново, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш) и Русе (общините Бяла и Ценово). Десен приток на река Дунав. Янтра е река със значителни сезонни колебания. В Стара планина максималният отток е през месеците март-юли, дължащ се на снеготопенето, а в Дунавската равнина — януари-юли. Минималният отток е в периода от август до октомври. През пролетното пълноводие протича около 70-80% от годишния отток, а през лятно-есенното маловодие — 9-10%.
Подхранването на Янтра е смесено — дъждовно, снегово и от карстови подземни води. В Стара планина подхранването е предимно от снежни и дъждовни води, а в Предбалкана и от подземни карстови води.
На десния бряг на Янтра преди Габрово се намира етнографският комплекс "Етъра", а в чертите на град Велико Търново — живописният пролом на реката в Търновските височини, по бреговете на който, на хълма Царевец се намира старата столица на България.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.6392043
Дължина: 25.5713975
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Характеристики
Паркинг:да
Надморска Височина:19
Натура хабитати:да
Натура птици:да
Обект за риболов:да
Разрешено за кучета:да
Извира от:Води началото си от северното подножие на връх Атово падало (1 495 м) в Шипченска планина на Стара планина.
Дължина на реката в километри:286
Площ на водосборния басейн (кв. км):7862
Плавателна река:да
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)