Произволен обект
Последни обекти

Амфитеатър "Марцианополис" в гр.Девня

Амфитеатърът "Марцианополис" в град Девня е проучен през 1958-1961г. от Горанка Тончева. Запазен е главно в основи.
Има неправилна елипсовидна форма и площ от около 4 000 кв.м. Голямата ос е ориентирана север-юг и има ширина 65 метра. Малката ос е ориентирана изток-запад и има ширина 58 метра. Каменните седалки са наредени в 12 стъполовидно разположени реда. Четиринадесет стълбищни пътеки разделят амфитеатъра на четиринадесет сектора. В 2 от секторите били вместени двата входа на амфитеатъра, оформени като арки. По време на разкопките е открита част от варовиков блок, подобен на тези, от които са изработени седалките, с гръцки надпис с името Александър. Това вероятно е името на богат марцианополски грaжданин, който купил правото да разполага с тази седалка.
Прогноза за времето
покажи повече
Координати
Ширина: 43.228865
Дължина: 27.58612
Оценка
Моята оценка:
Сподели
 
 
Галерия
Характеристики
Близки обекти
Места
Маршрути
Зони
 
 
 
Коментари (0)