Произволен обект
Последни обекти
Търсене на обекти
Име:
Описание:
Координати
Класификатори
Характеристики
Подреди по:
Информация
Възможността за сложно търсене на места и маршрути ви позволява бързо и ефективно да откривате желаните от вас обекти. Освен по име, Вие можете да търсите и изцяло непознати обекти, според предварително зададени критерии.

Пример: Ако желаете да намерите хижа, която да е близо до вашия дом, със стаи със собствен санитарен възел и електрификация, трябва да изберете следните опции в търсенето:
Координати: Посочвате вашия град на картата и избирате максималната отдалеченост на търсената от вас хижа.
Класификатор: Избирате тип “Места за подслон” и клас “Хижи”
Характеристики: Избирате характеристиките “Електрификация” и “Собствен санитарен възел”
При натискане на бутона “търси”, ще видите списък със всички резултати, отговарящи на критерийте, както и разположението им на картата. И ако все пак не намирате вашето любимо място или маршрут, можете да го добавите от тук.
Резултати: (148)
 
 
Шабленска река се намира в Североизточна България на територията на общините Каварна и Шабла, област Бургас. Влива се в Дуранкулашкото езеро. Реката има епизодичен отток, като през сухите лятно-есенни месеци напълно пресъхва ...
Барата е река, която разполага коритото си в Северна България на територията на Дунавската равнина в община Свищов, област Велико Търново ...
Видбол е река в Северозападна България, на територията на общините Макреш, Грамада и Видин, облас Видин. Десен приток е на река Дунав. Река Видбол се подхранва от дъждовете и подпочвените води и през лятото някои от участъците ѝ пресъхват. Има възможност за паркиране в близост до устието ...
Вит е река в Северна България, на територията на общините Тетевен и Лубовит, област Ловеч и общините Долни Дъбник, Плевен, Долна Митрополия и Гулянци, област Плевен. Десен приток на река Дунав. Реката има ясно изразен максимум през месеците април-юни, дължащ се на снеготопенето в Стара планина ...
Во̀йнишка река се намира в Северозападна България на територията на общините Макреш, Кула и Видин, област Видин. Десен приток е на река Дунав. Средният многогодишен отток при село Търняне е 0,98 m3/s, като максимумът е през април-юни, а минимумът — август-октомври ...
Искър е единствената река, която извира от Южна България и се влива в Дунав. Преминава през Областите София, Софийска, Враца, Ловеч и Плевен. В най-горния си басейн (района на Рила) реката има преоладаващо снежно подхранване, а в останалите части — дъждовно подхранване. В района на Стара плани ...
Канагьол (или Казалък) е река в Североизточна България, течението на която преминава през Област Шумен, общините Венец и Каолиново; през Област Силистра — общини Дулово, Алфатар и Силистра и Румъния. Канагьол е с основно дъждовно-снежно подхранване, но е с непостоянен речен отток, като максиму ...
Лом е река в Северозападна България, течението й преминава през област Видин и общините Чупрене, Димово и Ружинци и област Монтана — общини Брусарци и Лом. Влива се в река Дунав. Максимумът е през пролетта (март-май), което се дължи на топенето на снежната покривка и пролетните дъждове, а мини ...
Огоста е река, която тече в Северозападна България, като част от течението и преминава през Област Монтана и Област Враца. Влива се в река Дунав. Максимумът на средногодишния отток е през пролетта (април-май), което се дължи на топенето на снежната покривка и пролетните дъждове, а минимумът е ...
Осъм е река в Северна България на територията на общините Троян, Ловеч и Летница, област Ловеч, както и общините Левски и Никопол, област Плевен. Влива се в река Дунав. Подхранването на Осъм е смесено — дъждовно, снежно и от карстови подземни води. В Стара планина и Предбалкана подхранването е ...
Русенски Лом е река в Северна България на територията на общините Иваново и Русе, област Русе. Влива се в река Дунав. Подхранването е дъждовно-снежно, като през лятото е маловодна, а през пролетта пълноводна. Реката преминава през ПП "Русенски Лом" ...
Сенковец (или Сазлъка, Сенкувча) е река в Североизточна България, на територията на областите Шумен (община Хитрино), Разград (общини Самуил и Исперих) и Силистра (общини Главиница и Ситово). Влива се в река Дунав ...
Скомля е река в Северозападна България, на територията на община Димово, област Видин. Влива се в река Дунав. Реката е маловодна, със снежно-дъждовно подхранване ...
Суха река е река, която преминава през територията на Република България и Република Румъния. Течението и се разполага в границите на областите Варна (общини Суворово и Аксаково), Добрич (общини Добрич и Крушари) и Силистра (общини Кайнарджа и Румъния). Влива се като суходолие в езеро Олтина в ...
Тимок е гранична река, между републиките България и Сърбия. Основното течение на реката преминава през Пиротски окръг, Нишавски окръг, Зайчарски окръг и Борски окръг в Сърбия. В долното си течение в продължение на 15,5 километра е погранична река. Влива се в река Дунав. Средният дебит на рекат ...
Тополовец (Тополовица) е река в Северозападна България на територията на общините Кула и Видин, област Видин. Влива се в река Дунав. През летните месеци реката пресъхва. Характерен е раннопролетен максимум, дължащ се на ранното топене на снежната покривка ...
Топчийска река (Тетовска река) се намира в Североизточна България, на територията на областите Разград (общините Разград и Кубрат) и Русе (общините Ветово, Русе и Сливо поле). Десен приток на река Дунав, като достига до нея като суходолие на 458-ми километър. Реката има малък отток и променли ...
Цибрица е река в Северозападна България, на територията на общините Монтана, Якимово и Вълчедръм, област Монтана. Десен приток на река Дунав. Средният многогодишен отток в устието на реката е 2,00 m3/s, с ярко изразен максимум през пролетта — април-юни ...
 
Янтра е река в Северна България на територията на областите Габрово (общините Габрово и Дряново), Велико Търново (общините Велико Търново, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш) и Русе (общините Бяла и Ценово). Десен приток на река Дунав. Янтра е река със значителни сезонни колебания. В Стара плани ...
 
Водопадът е леснодостъпен. Пътят до него преминава в близост до Букоровския манастир, между селата Туден и Разбоище. До манастира се стига по черен път в полето, а водопадът се намира на около 500 метра от светата обител, разположен между високи скали.
Пътеката води до горната част на водоп ...
1 2  4 5 6 7 8