Туристическо дружество „Ойларипи“

Туристическо дружество „Ойларипи“ е неправителствена организация, която обединява усилията на съмишленици, ангажирани в сферата на алтернативния туризъм, спортовете практикувани на открито, природозащитата, възпитаването в екологична култура и устойчив начин на мислене на подрастващото поколение.

 

През 2017 г. дружеството организира:

– ремонтни дейности по туристически заслони в Стара планина;

– преходи в българските планини;

– велопоходи в Македония, съвместно с планинарски клуб „Москито“, гр. Кочани;

– отпечатване на трето луксозно и подобрено издание на пътеводител „Ком-Емине“ на български език;

– отпечатване на първия пътеводител „Ком-Емине“ на испански език;

– кампания „Туристически паспорт Ком-Емине“ и провеждане на годишна томбола;

– отпечатване на водоустойчиви туристически карти от поредицата Ком-Емине;

– експедиции в планините на Балканския полуостров и Европа.

НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ