ПОРТАЛ ОЙЛАРИПИ

Авторски права: support@oilaripi.com

Безопасност на съдържанието: support@oilaripi.com

Системен адмиситратор: Петър Чорбаджийски
admin@oilaripi.com

Партьорство: Живко Момчев
momchev@oilaripi.com

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Въпроси и проблеми със заявки: eshop@oilaripi.com

Контакт за търговци: guidebook@oilaripi.com

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ОЙЛАРИПИ

Председател на УС: Живко Момчев
momchev@oilaripi.com

Туристически паспорт Ком-Емине: club@oilaripi.com

Велосипедизъм: Петър Велков
velkov@oilaripi.com