Изложбата „Ком – Емине“ вече се помещава в хижа Тръстена.

Изложбата „Ком – Емине“ вече се помещава в хижа Тръстена.

Фотоизложба „Ком-Емине“   От днес може да видите уникалните фотографии на Иван Минов в хижа Тръстена, на самото било на Стара планина. Платната ще останат като постоянна експозиция в хижата, която е важен пункт от международния туристически маршрут E3. През