Свободни рекламни карета

Свободни рекламни карета

Туристическо дружество Ойларипи обявява две свободни рекламни карета в „Туристически паспорт Ком-Емине“. Инициативата „Туристически паспорт Ком Емине“ ще се проведе в периода февруари 2016 – декември 2016 със съдействието на над 20 организации от цялата страна. Желаещите да подпомогнат инициативата