Стартира кампанията за ремонт на заслона на Хазим Горския (Айтоска планина)

Стартира кампанията за ремонт на заслона на Хазим Горския (Айтоска планина)

Туристическо дружество „Ойларипи“ стартира кампания за набиране на средства за ремонта на заслона на Хазим Горския в Айтоската планина През изминалата година дружеството извърши ремонт на друг емблематичен заслон по маршрута Ком-Емине (Караиваново хорище). Средствата за ремонта бяха събрани с даренията

Пътеводител Ком-Емине

Пътеводител Ком-Емине   Туристическо дружество „Ойларипи“ обявява свободни рекламни карета във второто подобрено и допълнено издание на пътеводителя за легендарния туристически маршрут Ком-Емине. За повече информация: guidebook@komemine.com Обявата е актуална до 27.05.2016 г.

Туристически паспорт Ком – Емине (Списък на обектите с печати)

Туристически паспорт Ком – Емине (Списък на обектите с печати)

На вниманието на участниците в кампания „Туристически паспорт Ком-Емине“. Представяме Ви пълен списък на обектите и печатите от кампанията.   Печат 1: Ипеклийската къща (град Берковица), хижа Ком (нова), хижа Петрохан Печат 2: хижа Тръстена Печат 3: хижа Лескова Печат