Пътеводител Ком-Емине 2016

Пътеводител Ком-Емине 2016

От днес вече може да закупите новото издание на пътеводителя за легендарния маршрут Ком-Емине от електронния Ойларипи!Магазин. Второто актуализирано издание за най-дългия и най-атрактивен туристически маршрут у нас е компактизирано и олекотено и представя информацията в по-добре систематизиран вид. Очаквайте

Пътеводител Ком-Емине на английски език

Туристическо дружество „Ойларипи“ обявява свободни рекламни карета в първия пътеводител за легендарния туристически маршрут Ком-Емине на английски език. За повече информация пишете на: guidebook@komemine.com Обявата е валидна до 10.06.2016 г.