Лиляна Василева

Лиляна Василева е магистър по лечебни растения и ботаника, дипломиран планински водач. В последните години осъществява любовта си към растенията, придружавайки групи от природолюбители, откриващи българската природа. Интересите й са свързани с флористика, ендемични и редки растителни видове, защитени зони,

Росен Василев

Росен Василев е дипломиран като инженер-агроном по растителна защита и агроекология, работил е като учител и планински водач, а от почти 20 години е сътрудник на БФБ, където се занимава с дейности и проекти за опазване на биоразнообразието и природозащитно