Лиляна Василева е магистър по лечебни растения и ботаника, дипломиран планински водач.
В последните години осъществява любовта си към растенията, придружавайки групи от природолюбители, откриващи българската природа.
Интересите й са свързани с флористика, ендемични и редки растителни видове, защитени зони, природозащитно законодателство, макрофотография.
За целите на проучванията си изготвя списъци на потенциални видове, срещаеми в определен район, които в течение на времето осъвременява и поддържа като база данни. Повечето от тях получават и „паспортна“ снимка. Това е интересна и обогатяваща работа, извършвана, както на терен, така и на закрито. Свързана е с часове наблюдения, проучване в дебели книги, търсене в сайтове и консултации с колеги, специалисти в областта.
Участвала е като доброволец в проекти, свързани с опазване на българската природа.

Лиляна Василева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *