Десислава Гюрова

Десислава Гюрова е магистър по биология със специализация лечебни растения. Работи като експерт по флората в Дирекция на Природен парк „Витоша“ и преподава ботаника в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работата и в Дирекцията на парка е свързана

София Костадинова – Илкова

София Костадинова-Илкова е биолог - магистър по лечебни растения и ботаника. Работи в Дирекция на Природен парк „Беласица“ от самото й създаване през 2008 г. Настоящата й длъжност е свързана с опазване на биоразнообразието, международна дейност и разработване и управление