КУРС БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА

Практически курс за използване на естествени растителни багрила       Практическият курс за използване на естествени растителни багрила ще се проведе в периода 30 октомври – 04 ноември 2018 година. Курсът се състои от вечерни лекции през седмицата и целодневни практики през