Емилия Вачева

Емилия Вачева е херпетолог и докторнт в НПМ – БАН. Завършила е Биологическия факултет на СУ, магистърска специалност Зоология на гръбначни животни. Занимава се с изследване и опазване на влечуги и земноводни у нас, както и популяризиране на групата сред

Курс по Херпетология на открито

  В пролетния сезон, когато земноводните и влечугите са най-активни ще се проведе курс по херпетология за любители. Курсът е с практическа насоченост и включва както теоретични лекции, така и наблюдение на разнообразието на херпетофауната в природата. По време на обучението ще

Програма курс „Херпетология на открито“

Програма: 18.05 (Събота) Теория и практика 10:00 Откриване на курса (Клуб на пътешественика, ул. Сердика 19) 10:45 Въведение в херпетологията 12:00 Живот между водата и сушата – Кои животни наричаме земноводни? 13:00 Кое е първо – кокошката или яйцето? Влечугите – характерни особености 14:00 Почивка

Тодор Каракиев

Тодор Каракиев

Тодор Каракиев е магистър по фитоценолоция и развива професионалните си интереси в сферата на биологията, ботаниката, лечебните растения, растителната екология и опазването на околната среда. Участвал е в множество проекти в тези области като обучител, експерт, консултант, администратор или учен. Работил