Тодор Каракиев е магистър по фитоценолоция и развива професионалните си интереси в сферата на биологията, ботаниката, лечебните растения, растителната екология и опазването на околната среда. Участвал е в множество проекти в тези области като обучител, експерт, консултант, администратор или учен.

Работил е в два института на БАН, два университета, едно министерство и няколко неправителствени организации.

Автор е на статии, брошури и книги в областта на ботаниката. Откривател на нов вид растение за България.

Освен това обича приключенията, пътешествията и различни спортове, включително екстремни.

Ски, спелео и фитнес инструктор, съдия по лека атлетика и нутриционист.

Тодор Каракиев