Емилия Вачева е херпетолог и докторнт в НПМ – БАН. Завършила е Биологическия факултет на СУ, магистърска специалност Зоология на гръбначни
животни. Занимава се с изследване и опазване на влечуги и земноводни у нас, както и популяризиране на групата сред широк кръг хора. Основните й интереси са свързани с аспекти от биологията и екологията на гущерите, като акцент на работата й са хранителните и пространствени взаимоотношения между представители на три семейства гущери, срещащи се у нас, което е и тема на дисертацията й.

Участва като доброволец в различни лагери.
Голяма страст й е планината и нейните студенокръвни обитатели.

Емилия Вачева