Програма:

18.05 (Събота) Теория и практика

 • 10:00 Откриване на курса
  (Клуб на пътешественика, ул. Сердика 19)
 • 10:45 Въведение в херпетологията
 • 12:00 Живот между водата и сушата – Кои животни наричаме земноводни?
 • 13:00 Кое е първо – кокошката или яйцето? Влечугите – характерни особености
 • 14:00 Почивка за обяд
 • 15:00 Отпътуване за град Кресна
 • 17:00 Настаняване в хотел Бриони
 • 18:00 Практически занимания на открито

19.05 (Неделя) Практика

 • 8:30-9:30 Закуска и освобождаване на стаите
 • 10:30 Практически занимания на открито (Планината Кожух)
 • 13:00 Обяд
 • 14:30 Практически занимания на открито (Малешевска планина)
 • 17:30 Отпътуване за София

22.05 (Сряда) Теория – Клуб на пътешественика

 • 18:30 Костенурките в България
 • 19:30 Люспести влечуги – змии и гущери
 • 20:30 Практика – разпознаване по скелетни материали и съблекла

24.о5 (Петък) Практика

 • 12:00 среща в хотел „Долината на вълчицата“ в град Маджарово
 • 12:00 – 13:30 Настаняване и обяд
 • 14:00 – Практически занимания на открито около град Маджарово
 • 17:30 – 18:30 – Почивка
 • 18:30 – Вечеря и лекции в заведение в град Маджарово
 • 19:30 – Официално посрещане в град Маджарово и лекция за биоразнообразието на района (лектор: Марин Куртев)
 • 20:30 – Видове земноводни и влечуги в България и в Източни Родопи

25.05 (Събота) Практика

 • 8:30 – 9:30 Закуска
 • 9:30 – 13:00 – Практически занимания на открито около село Камилски дол
 • 13:30 – Обяд и посещение на сусамовата таханджийница в село Бориславци
 • 15:00 – Практически занимания на открито из меандрите на Арда
 • 17:30 – 18:30 – Почивка
 • 18:30 – Вечеря и лекции в заведение в град Маджарово
 • 19:30 – Лекция „Полева работа – методики в проучванията на земноводни и влечуги у нас“
 • 20:30 – Опазване и природозащитен статус на видовете у нас. Проблеми и мерки за опазването им

26.05 (Неделя) Практика

 • 8:30 – 9:30 Закуска и освобождаване на стаите
 • 10:00 – Практически занимания на открито около селата Горно поле и Долни Главанак; посещение на тракийското светилище Кромлех
 • 14:00 – Обяд в град Хасково. Закриване на курса

 

Програма курс „Херпетология на открито“