Практикум “Орхидеи и долмени в Сакар”

*Снимка: Камен Бакърджиев FB: Сакар – опознай непознатата Практикум „Орхидеи и долмени в Сакар“ е втора част от курс “Растенията в България”. Курсът поставя основите на ботаниката и ни въвежда в растителното многообразие на България. За участие не се изисква

Практикум “Степите на Калиакра и Таушан тепе”

Практикум „Степите на Калиакра и Таушан тепе“, първа част от курс “Растенията в България”. Курсът поставя основите на ботаниката и ни въвежда в растителното многообразие на България. За участие не се изисква предварителна подготовка – представянето на научната информация ще

РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Курсът е предназначен за любители на природата, които искат да обогатят своите познания за чудния свят на растенията и богатствата на българската флора. Участниците ще получат познания по обща ботаника и ще започнат изучаването на растително многообразие на България. Курсът

Страхил Пеев

Страхил Пеев

Страхил Пеев е орнитолог и докторант в ИБЕИ – БАН. Той е завършил Екология и опазване на околната среда в Биологическия факултет на СУ. През последните 10 години участва в редица научни и природозащитни проекти. Основните му интереси в орнитологията са: екология, миграция

ОРНИТОЛОГИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИ

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА През зимата на 2020 година ще се проведе курс за наблюдение и разпознаване на птици в дивата природа. Ако сте любител на дивите птици и искате да научите повече за тяхното разпознаване в природата този курс е за вас. В

Емилия Вачева

Емилия Вачева е херпетолог и докторнт в НПМ – БАН. Завършила е Биологическия факултет на СУ, магистърска специалност Зоология на гръбначни животни. Занимава се с изследване и опазване на влечуги и земноводни у нас, както и популяризиране на групата сред

Курс по Херпетология на открито

  В пролетния сезон, когато земноводните и влечугите са най-активни ще се проведе курс по херпетология за любители. Курсът е с практическа насоченост и включва както теоретични лекции, така и наблюдение на разнообразието на херпетофауната в природата. По време на обучението ще

Програма курс „Херпетология на открито“

Програма: 18.05 (Събота) Теория и практика 10:00 Откриване на курса (Клуб на пътешественика, ул. Сердика 19) 10:45 Въведение в херпетологията 12:00 Живот между водата и сушата – Кои животни наричаме земноводни? 13:00 Кое е първо – кокошката или яйцето? Влечугите – характерни особености 14:00 Почивка

Тодор Каракиев

Тодор Каракиев

Тодор Каракиев е магистър по фитоценолоция и развива професионалните си интереси в сферата на биологията, ботаниката, лечебните растения, растителната екология и опазването на околната среда. Участвал е в множество проекти в тези области като обучител, експерт, консултант, администратор или учен. Работил

КУРС БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА

Практически курс за използване на естествени растителни багрила       Практическият курс за използване на естествени растителни багрила ще се проведе в периода 30 октомври – 04 ноември 2018 година. Курсът се състои от вечерни лекции през седмицата и целодневни практики през