Емилия Вачева

Емилия Вачева е херпетолог и докторнт в НПМ – БАН. Завършила е Биологическия факултет на СУ, магистърска специалност Зоология на гръбначни животни. Занимава се с изследване и опазване на влечуги и земноводни у нас, както и популяризиране на групата сред

Курс по Херпетология на открито

  В пролетния сезон, когато земноводните и влечугите са най-активни ще се проведе курс по херпетология за любители. Курсът е с практическа насоченост и включва както теоретични лекции, така и наблюдение на разнообразието на херпетофауната в природата. По време на обучението ще

Програма курс „Херпетология на открито“

Програма: 18.05 (Събота) Теория и практика 10:00 Откриване на курса (Клуб на пътешественика, ул. Сердика 19) 10:45 Въведение в херпетологията 12:00 Живот между водата и сушата – Кои животни наричаме земноводни? 13:00 Кое е първо – кокошката или яйцето? Влечугите – характерни особености 14:00 Почивка

Тодор Каракиев

Тодор Каракиев

Тодор Каракиев е магистър по фитоценолоция и развива професионалните си интереси в сферата на биологията, ботаниката, лечебните растения, растителната екология и опазването на околната среда. Участвал е в множество проекти в тези области като обучител, експерт, консултант, администратор или учен. Работил

КУРС БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА

Практически курс за използване на естествени растителни багрила       Практическият курс за използване на естествени растителни багрила ще се проведе в периода 30 октомври – 04 ноември 2018 година. Курсът се състои от вечерни лекции през седмицата и целодневни практики през

Интензивен курс по астрономия

През юли 2018 година ще се проведе любителски курс по Астрономия. Курсът ще бъде вечерен и се състои от теоретична част – лекции и практическа част – наблюдение на нощното небе. Лекциите ще води астрофизикът и докторант при БАН Роса Виктория Муньос

Десислава Гюрова

Десислава Гюрова е магистър по биология със специализация лечебни растения. Работи като експерт по флората в Дирекция на Природен парк „Витоша“ и преподава ботаника в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работата и в Дирекцията на парка е свързана

София Костадинова – Илкова

София Костадинова-Илкова е биолог - магистър по лечебни растения и ботаника. Работи в Дирекция на Природен парк „Беласица“ от самото й създаване през 2008 г. Настоящата й длъжност е свързана с опазване на биоразнообразието, международна дейност и разработване и управление

Радостина Аръшева

Радостина Аръшева е магистър по лечебни и етерични растения. От няколко години насам е част от Природна академия "Узана", където организира събития за деца и младежи, свързани с опознаването на дивата природа и с приключения на открито. Активно се включва

Програма Курс по билкарство 2019

ПРОГРАМА КУРС БИЛКАРСТВО 2019 Ден/Час Събитие Тема Лектор Място  11.май 10:00-17:00 Семинар 10:00 - Откриване на курса, запознаване, организационни въпроси; 11:00 - Безопасност при събирането и обработката на растителен материал. Рискове. Първа помощ; 12:30 - Растителното богатство на България; 14:30