Интензивен курс по астрономия

През юли 2018 година ще се проведе любителски курс по Астрономия. Курсът ще бъде вечерен и се състои от теоретична част – лекции и практическа част – наблюдение на нощното небе. Лекциите ще води астрофизикът и докторант при БАН Роса Виктория Муньос

Десислава Гюрова

Десислава Гюрова е магистър по биология със специализация лечебни растения. Работи като експерт по флората в Дирекция на Природен парк „Витоша“ и преподава ботаника в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работата и в Дирекцията на парка е свързана

София Костадинова – Илкова

София Костадинова-Илкова е биолог - магистър по лечебни растения и ботаника. Работи в Дирекция на Природен парк „Беласица“ от самото й създаване през 2008 г. Настоящата й длъжност е свързана с опазване на биоразнообразието, международна дейност и разработване и управление

Радостина Аръшева

Радостина Аръшева е магистър по лечебни и етерични растения. От няколко години насам е част от Природна академия "Узана", където организира събития за деца и младежи, свързани с опознаването на дивата природа и с приключения на открито. Активно се включва

Програма Курс по билкарство 2020

ПРОГРАМА КУРС БИЛКАРСТВО 2020 Ден/Час Събитие Тема Лектор Място  16.май 10:00-17:00 Семинарен ден 10:00 - Откриване и запознаване на участниците Следват лекции: - Безопасност при събирането и обработката на растителен материал. Рискове. Първа помощ; - Растителното богатство на България; - Нормативна

Хоби курс по Билкарство 2020

ВЕЧЕ СА ВЪЗМОЖНИ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА КУРС 2020 За четвърта поредна година ще се проведе любителски курс по билкарство в периода на активния цъфтеж на лечебните растения - през месеците май и юни. Курсът предоставя на участниците възможността да научат разнообразни традиционни

Лиляна Василева

Лиляна Василева е магистър по лечебни растения и ботаника, дипломиран планински водач. В последните години осъществява любовта си към растенията, придружавайки групи от природолюбители, откриващи българската природа. Интересите й са свързани с флористика, ендемични и редки растителни видове, защитени зони,

Росен Василев

Росен Василев е дипломиран като инженер-агроном по растителна защита и агроекология, работил е като учител и планински водач, а от почти 20 години е сътрудник на БФБ, където се занимава с дейности и проекти за опазване на биоразнообразието и природозащитно

Туристически маршрут Е4. Пътеводител

Туристически маршрут Е4. Пътеводител

  На 09.12.2016 г. се състоя премиерата на първия по рода си пътеводител за туристическия маршрут Е4. Това е технически най-трудният от трите европейски туристически маршрута на територията на България. Прекосяват се 5 планини, 4 от които над 2000 метра

ГОДИШНА СРЕЩА КОМ-ЕМИНЕ

ГОДИШНА СРЕЩА КОМ-ЕМИНЕ

Клуб на Пътешественика и Туристическо дружество „Ойларипи“ имат удоволствието да ви поканят на четвъртата по ред годишна среща на тема Ком-Емине. Събитието, което традиционно се провежда в края на туристическия сезон представя интересни събития от Балкана, полезна информация, новости по