През 2020 година продължаваме образователните дейности в сферата на познанието за дивата природа.  Всички курсове, които провеждаме са с практическа насоченост и преобладаваща част теренна работа, защото живия свят може да бъде опознат много по-добре на терен, отколкото в класната стая. Лекторският колектив в научните области, които засягаме е съставен от водещи специалисти в съответните дялове на познанието и е изцяло от хора, които споделят ценностите на сдружението:

  • възпитание в постоянно изучаване на природата с цел задълбочено разбиране на процесите в нея;
  • образование за екологичните функции на гората, значението на старите горски масиви и тяхното опазване за поколенията;
  • развиване на устойчиви модели за живот и бизнес на база ползването на недървесните горски ресурси;
  • информирано говорене за актуалните екологични казуси и развитие на гражданската култура за търсене на устойчиви решения;
  • използване на природата като среда за пълноценно образование, израстване и рекреация

Обученията са подходящи за както за начинаещи, така и за хора с опит в съответната сфера.

Със специално отношение се отнасяме към деца и студенти със специален интерес към темите на обученията, доказали го с високи резултати от участия в състезания, олимпиади или извънкласни проекти. Ако сте такива – не се колебайте да се свържете с нас.

РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА ЛЮБИТЕЛИ НА ДИВАТА ФЛОРА
(31 март – 10 май 2020)

Кликнете върху изображението за повече информация.

ОРНИТОЛОГИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ
(15 февруари – 01 март 2020)

Кликнете върху изображението за повече информация.

Херпетология на открито (18.05-26.05.2019).

Кликнете върху изображението за повече информация.

БАГРЕНЕ НА ВЪЛНА
Практически курс за използване на естествени растителни багрила
(25.09-30.09.2018).

Кликнете върху изображението за повече информация.

Интензивен любителски курс по астрономия (09.07-15.07.2018).

Кликнете върху изображението за повече информация.

Курс по астрономия