НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

За трета поредна година ще се проведе любителски курс по билкарство в периода на активния цъфтеж на лечебните растения – през месеците май и юни. Курсът предоставя на участниците възможността да научат разнообразни традиционни и съвременни методи за употреба на билките и домашно производство на продукти с флорално съдържание. Всеки участник саморъчно ще направи различни видове извлеци, настоики, домашна паста за зъби, мехлем, масажни масла и други продукти.
Курсът е любителски и след завършването му не се придобива професионална квалификация!

Курсът се състои от:
– Теоретична част – лекции;
– Приложна част – работилници;
– Практически занимания – разпознаване на растения в природата – посещение на различни планини.

Място на провеждане:
– Лекции и работилници: София център – Клуб на Пътешественика; бар 5L SpeakEasy; Билкова лаборатория
– Практики: в планините Чепън, Стара планина, Беласица, Витоша, Конявска планина

Време на провеждане:
– Лекции и работилници: вечерно през седмицата (18:30-21:30)
– Практики: целодневни извън София

Лектори и ръководители на работилници:

Лиляна Василева – магистър Лечебни растения в България
Кристина Костова – производител на натурални мазила Е-лек
Росен Василев – Магистър растителна защита и екология
Тодор Каракиев – докторант Растителна екология
Людмил Хайдутов – докторант Етноботаника на хранителни растения, кулинарен журналист
Дарко Ангелески – миксолог, управител на бар 5L SpeakEasy
Десислава Гюрова – магистър биолог, експерт в ДПП Витоша
София Костадинова-Илкова – биолог
Радостина Аръшева – магистър по лечебни и етерични растения

Период на провеждане: 11 май – 06 юни 2019 г.
Пълната програма на курса може да видите тук:
КЪМ ПРОГРАМАТА

Срок за записване:
НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

Курсът ще се проведе в малка група и местата са ограничени.
Записването се смята за потвърдено след заплащане на таксата за участие.

Контакт за въпроси и записвания:
e-mail: club@oilaripi.com
телефон (от 9:00 до 13:00): 0882292877

Условия за допустимост:
До участие в курса се допускат лица, навършили 18 години. Участниците преминават задължителен инструктаж за безопасност и подписват декларация за освобождаване от отговорност. Участниците се задължават да информират предварително организаторите ако страдат от заболявания, които могат да бъдат повлияни от активностите по време на курса, вкл. тежки алергични реакции.

Такса за участие в курса: 390 лева
Цената включва:

– Участие в теоретичните модули, работилниците и практиките в планината;
– Всички материали необходими за участие в работилниците (съдове, препарати, хавани, масла, спирт, бъркалки, престилки, съдове за съхранение);
– Лични предпазни средства (ръкавици, престилки, маски)
– Дегустация и практика в дегустационна зала;
– Проби от екзотични растения;
– Достъп до презентациите, пособия за писане
Цената не включва:
– Индивидуална екипировка за преходите в планината;
– Транспорт до изходните пунктове за практиките (пътува се с лични автомобили или влак);
– Храна по време на практиките и нощувки.

Хоби курс по Билкарство 2019